Kodeks dobrych Praktyk

Nasze codzienne działania mają na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym naszej firmy, czyli zarówno z naszymi klientami jak i innymi partnerami handlowymi. Jako firma, a dokładnie firma rodzinna, mamy świadomość, jak ważne, a zarazem przynoszące same korzyści, jest postępowanie według standardów etycznych.

Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

 1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.
 2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
 3. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania.
 4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z zaangażowaniem.
 5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy, że nie posiadamy produktu/rozwiązania, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.
 6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
 7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.
 8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp).
 9. Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów.
 10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
 11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.